с. Мало Конаре

За училището

145 години училище в с. Мало Конаре

 

Училището е съдба, която очертава целия път на развитие на човека. То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството и оформя бъдещето, за което мечтаем.

Днес качественото образование се обуславя както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-техническа база, съвременните компютърни и информационни технологии, така и от способността на учителя да превръща учениците в свои партньори, които вече не са обекти, а са субекти на учебно-възпитателния процес.

Новите умения на учителите отговарят на предизвикателството на социалното и културното многообразие в класната стая и създават равни възможности за всички.

Извънкласните и извънучилищните дейности са свързани с интересите и възможностите на учениците и подпомагат развитието на силните страни на личността.

Иновациите в обучението помагат на подрастващите да учат успешно, да носят отговорност и да се усъвършенстват. С компютърното обучение се осигурява развитие на мисленето, на творческите способности у учениците, а мултимедията е чудесно средство, което буди вниманието, поражда интереси, активизира интелекта.

В ОУ „Св. св, Кирил и Методий“, с. Мало Конаре се обучават 270 ученици в 15 паралелки. Тук работят 23 висококвалифицирани и доказали професионализма си педагози. Непедагогическият персонал е от 6 служители. А ръководството на училището в лицето на г-жа Славка Апостолова-директор и г-жа Гина Енчева – старши учител в група ЦОУД в прогимназиален етап координират, подпомагат и подобряват връзката институция – учител – ученик – родител.

Всеки един от нас използва индивидуален подход към всяко дете съобразно неговите способности, намира баланса между традиционните и иновативните методи и форми на преподаване. Защото нашата професия е колкото трудна и изискваща пълно себеотдаване, толкова и удовлетворяваща, защото значимите успехи са не лесните, а трудно постигнатите.

Това е нашето училище, а децата са най-голямото богатство на България – те са нашата вяра, надежда и любов и затова те са най-добрата инвестиция. Ето защо не спираме да ги обучаваме, възпитаваме, насърчаваме, подкрепяме и учим, за да създадем достойни хора, знаещи и можещи, които със самочувствието на европейци ще опознават и преоткриват света.

Това е нашето училище!

Това е нашата територия!

А каква ще бъде тя – зависи от нас самите!

 

История

Рождената година на училищното дело в селото е 1867г. За училищна сграда е ползвана църквата, в западната част на която има три килии. Пръв учител е бил поп Тошо (Атанас) от Доганово. Учело се е наустник псалтир, четене, писало се на пясък. Преди  Априлското въстание и в годините след Освобождението учител е Атанас поп Пенчев от Татар Пазарджик.

scan0001След Освобождението обучението се е водило по частни къщи. Около 1879г.е построена училищна сграда от три класни стаи. Сградата  е построена от дарение на Калофер Натов, затова и носи името Калоферовото училище. През 1922г.се открива и прогимназия. Сградата е взета за съвет и обучението преминава в къщите. На трети октомври 1926г. става тържествeно освещаване на училището. Същият ден за пръв път в същия документ се споменава за името на училището “Св.Кирил и Методий“.

Броят на учащите се движи около 500 деца, когато се разпределят в паралелки по 40 деца. Началото на учебната година започва през септември, като в началото на октомври 5 дни
се определят за гроздоберна ваканция в помощ на родителите. Задължително се провеждат трудови дни за почистване и озеленяване на училището.

Благодарение на родители и ученици през 1967-68г. училищната сграда е реконструирана, а 5 год. по-късно е открито и централно парно отопление.  Гордост за училището ни е откритата секция по волейбол, която печели многократно състезания. Училището сформира своя група по автентичен фолклор, която е лауреат на събора в Копривщица.

scan0021 scan0013 scan0004

 

Педагогическият персонал:

1. Славка Апостолова – директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
2. Гина Енчева – старши учител в група ЦОУД в прогимназиален етап
3. Величка Дъбова – старши учител по български език и литература
4. Златка Темнилова – старши учител по информационни технологии, математика и физика
5. Катрин Божкова – учител по история и география
6. Силвия Малинова – старши учител по физическо възпитание и спорт
7. Таня Пешева – учител по английски език
8. Катерина Пепелова – старши учител начален етап
9. Боряна Бързева –  учител подготвителна група
10. Валентина Караминова – старши учител начален етап
11. Виолина Мастръкова  – учител начален етап

12. Юлия Маринова – старши учител начален етап

13. Люба Петкова – старши учител в група ЦОУД в начален етап

14. Ива Стойчева – учител в група ЦОУД в начален етап

15. Пролет Босева – старши учител в група ЦОУД в начален етап

16. Йорданка Канджарова – старши учител в група ЦОУД в начален етап

17. Тодор Коларов – старши учител в група ЦОУД в прогимназиален етап

18. Галина  Дионисиева– учител в група ЦОУД в прогимназиален етап

19. Марияна Минова – ресурсен учител

20. Виктор Кожухаров – училищен психолог

Непедагогически персонал:

1. Светлана Първанова
2. Маргарита Лазарова
3. Петранка Дамянова
4. Мария Русенова
5. Кънчо Дъбов