Wait when page loaded

УЧИЛИЩЕТО Е СЪДБА То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството
и оформя бъдещето, за което мечтаем.

156 години училище
в с. Мало Конаре

Училището е съдба, която очертава целия път на развитие на човека. То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството и оформя бъдещето, за което мечтаем.

Това е нашето училище!

Това е нашата територия!

А каква ще бъде тя – зависи от нас самите!

Днес качественото образование се обуславя както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-техническа база, съвременните компютърни и информационни технологии, така и от способността на учителя да превръща учениците в свои партньори, които вече не са обекти, а са субекти на учебно-възпитателния процес.

    Персонал

    Актуални новини

    Нашата гордост