Wait when page loaded

Времето е обвивка на възрастта, а нашето училище вече е на 156 години, защото вековен е стремежът на българина към знание и светлина, съкровено е желанието му да изучи детето си.

Ръководството и екипът на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Мало Конаре, правят всичко възможно да предоставят най- добрите възможности за обучение и възпитание, спорт и забавление на подрастващите, като предлагат съвременна материална база, отговаряща на всички условия за образование и труд, и благоприятен микроклимат. Колективът е сплотен и отговорен, наброява 30 души учители, помощен персонал, разователни медиатори, ресурсен учител, психолог. Добрата новина е , че все повече млади учители намират поле за изява в нашето училище.

Демографската криза за съжаление не ни подмина и намалява броят на учениците. За учебната 2021/2022 година в училището се обучават 167 деца и ученици. Но за нас е ясно, че не е важно количеството, а качеството. Затова  всичките ни усилия са подчинени на идеята да направим училището привлекателно място за подрастващите. Стремим се да прилагаме нови подходи и техники в преподаването, компетентностния подход, приобщаващото образование, интерактивните методи. За целта непрекъснато обновяваме материалната база, интериора на стаите и коридорите. Осигурени са ламинирани подове на коридорите и повече от стаите. Интерактивни стаи, игротеки за начален и прогимназиален етап, спечелен беше и проект за училищна библиотека. Закупени са нови чинове, бюра, шкафове за голяма част от стаите. Стараем се да дадем най-доброто на нашите ученици, защото те го заслужават, те са нашето бъдеще. Работим по национални проекти и програми: проект ”Подкрепа за успех”, НП „Заедно в грижата за всеки ученик”, Модул 1 , Модул 2 , Модул 3, проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение“ и Модул“ Библиотеките като образователна среда“,  като се стремим да обхванем всяко дете и ученик.

Училището ревниво пази спомена от миналото и смело крачи напред, в бъдещето. Направена е ритуализация на училищния живот. Отбелязваме всички национални и официални празници. А училищните тържества са празник за душите ни, защото талантът на учителя се превръща в талант и на неговия ученик. Незабравим спомен за нас са проведените положителни практики – това е начинът да покажем, че не отстъпваме по нищо и като учители, и като ученици, защото познаваме и умеем да използваме добре силните си страни.

Живеем в трудни времена, но умеем да се справяме с кризите, защото сме единни, защото вярваме в нашето лого: „Училище с минало – училище с бъдеще”. Оставаме верни на нашите патрони Светите братя Кирил и Методий – светли отци на българската писменост, на българското знание.

Поощрявани, напътствани и вдъхновявани от г-жа Апостолова, директор на ОУ, вярваме в себе си, имаме самочувствието на съвременни Будители и с възрожденки пламък обучаваме и сътворяваме бъдещето на БЪЛГАРИЯ. Защото УЧИЛИЩЕТО се прави не от камъка, а от УЧИТЕЛЯ. На многая лета, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”! Да бъде и да пребъде този храм на знанието!