Wait when page loaded

Документи

 

Училищен план-прием на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2024/2025 година

Бюджет 2024 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре

Отчет за първо тримесечие 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

 

Правилник за дейността на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик – тук

Годишен план на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2023/2024 година

План за дейността на педагогическия съвет на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за първи учебен срок за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за втори учебен срок за учебната 2023/2024 година

Актуализация на стратегия за развитие – утвърдена със заповед № 1188/13.09.2023 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за периода 2020/2025 г. и за учебна 2023/2024 г. и програмна система за предучилищното образование за учебната 2023/2024 г.

Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година:

Училищен учебен план за І клас

Училищен учебен план за ІІ клас

Училищен учебен план за ІІІ клас

Училищен учебен план за ІV клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VІ клас

Училищен учебен план за VІІ клас

Актуализация на стратегия за развитие – утвърдена със заповед № 748/04.04.2023 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за периода 2020/2025 година и учебна 2022/2023 година

Актуализация на стратегия за развитие – утвърдена със заповед № 1104/12.09.2022 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за периода 2020/2025 година и учебната 2022/2023 година и Програмна система за предучилищно образование за учебната 2022/2023 година

Вътрешни правила на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, утвърдени със заповед № 755/05.04.2023 г. на директора – тук

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

График за провеждане на сесия месец февруари с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.тук

График за провеждане на сесия месец ноември с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.  тук

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик:

1. Обучение на тема „Методически аспекти при създаване и използване на ресурси с витруална и добавена реалност в образователна среда“;

2.Място на провеждане – гр. Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ;

3. Период на провеждане 10.07.2023 г.;

4. Начален час 09.00 ч. и краен час  18.30 ч. на 10.07.2023 г. ;

5. Обучителна организация: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ , гр. Бургас;

6. Брой педагогически специалисти, които ще вземат участие – 17;

График на обучението                      Списък участници

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бюджет 2023 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Отчет за първо тримесечие 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Отчет за второ тримесечие 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Отчет за трето тримесечие 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г.

Отчет за четвърто тримесечие 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Училищен план-прием на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2023/2024 година

Незаети места към 13.09.2023 г.: I – 8; II – 2; IV клас – 5; V клас – 3; VI клас – 7; VII клас – 5

Незаети места към 12.10.2023 г.: I – 7; II – 2; IV клас – 4; V клас – 3; VI клас – 8; VII клас – 4

Незаети места към 31.01.2024 г.: I – 5; II – 1; IV клас – 5; V клас – 3; VI клас – 8; VII клас – 5

Незаети места към 26.03.2024 г.: I – 5; II – 1; IV клас – 7; V клас – 6; VI клас – 9; VII клас – 6

Незаети места към 13.05.2024 г.: I – 10; II – 1; IV клас – 7; V клас – 6; VI клас – 8; VII клас – 6


Годишен план на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2022/2023 година

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Седмично разписание за учебната 2022/2023 година – първи учебен срок

Седмично разписание за учебната 2022/2023 година – втори учебен срок

Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 година:

Училищен учебен план – І клас

Училищен учебен план – ІІ клас

Училищен учебен план – ІІІ клас

Училищен учебен план – ІV клас

Училищен учебен план – V клас

Училищен учебен план – VІ клас

Училищен учебен план – VІІ клас

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

График за провеждане на сесия месец юни с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. тук

График за провеждане на сесия месец февруари с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. – тук

График за провеждане на сесия месец ноември с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. тук

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик:

1. Обучение на тема „Иновативни методи на преподаване в традиционна и дигитална среда. Проектно и проблемно базирано обучение“;

2.Място на провеждане – гр. Велинград, хотел „Аура“ ;

3. Период на провеждане 25.06.2022 г. – 26.06.2022 г.;

4. Начален час 14.00 ч. на 25.06.2022 г. и краен час  12.00 ч. на 26.06.2022 г. ;

5. Обучителна организация: „НЮ ЕДЮКЕЙШЪН ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Пловдив ;

6. Брой педагогически специалисти, които ще вземат участие – 18;

Програма на обучението    Списък на участниците

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

График за провеждане на сесия месец юни с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. – тук

Бюджет 2022 г.

Отчет за първо тримесечие 01.01.2022 г . – 31.03.2022 г.

Отчет за второ тримесечие 01.01.2022 г . -30.06.2022 г.

Отчет за трето тримесечие 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

Отчет за четвърто тримесечие 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Училищен план-прием на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за учебната 2022/2023 година

Свободни места до утвърдения училищен план-прием :

Незаети места към 01.12.2022 г.: I клас – 1; III клас – 1; IV клас – 7; V клас – 6; VI клас – 5; VII клас – 4

Незаети места към 04.01.2023 г.: III клас – 1; IV клас – 7; V клас – 5; VI клас – 4; VII клас – 4

Незаети места към 12.01.2023 г.: III клас – 1; IV клас – 6; V клас – 5; VI клас – 5; VII клас – 5

Незаети места към 06.02.2023 г.:I клас – 1; III клас – 5; IV клас – 8; V клас – 5; VI клас – 5; VII клас – 7

Незаети места към 01.03.2023 г.:I клас – 1; III клас – 6; IV клас – 7; V клас – 4; VI клас – 5; VII клас – 7

Незаети места към 29.03.2023 г.:III клас – 7; IV клас – 7; V клас – 4; VI клас – 6; VII клас – 7

Незаети места към 06.04.2023 г.: I клас – 3; III клас – 7; IV клас – 7; V клас – 4; VI клас – 6; VII клас – 7

Незаети места към 28.04.2023 г.: I клас – 3; III клас – 7; IV клас – 7; V клас – 7; VI клас – 6; VII клас – 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

График за провеждане на сесия месец март с учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. – тук

Дневно разписание на целодневна организация на учебния ден на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик за учебната 2021/2022 година


План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, утвърдена със заповед № 708/30.03.2021 г. на директора на ОУ


Заповед № 706/29.03.2021 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за училищния план прием за учебната 2021/2022 година


Бюджет 2021 г.

Отчет за първо тримесечие 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.

Отчет за второ тримесечие 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за трето тримесечие 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

Отчет за четвърто тримесечие 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.


Заповед № 355/02.12.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с обучението на учениците за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. , коледна и междусрочна ваканция, начало и край на втори учебен срок за учебната 2020/2021 година. Приложение : Заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 834/01.06.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Декларация за информирано съгласие присъствено обучение – тук

Заповед № 819/ 15.05.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № 816/12.05.2020 г. на директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД 09-1035/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 778/24.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана със Заповед № РД 09-725/ 06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед № 750 / 10.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с отчитане на документите с фабрична номерация за учебната 2018/2019 година

Заповед № 720/08.04.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, свързана с изпълнение на заповед № РД 09 – 746 / 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед № 672/13.03.2020 г. на директора на ОУ, изменена със Заповед № 747 / 10.04.2020 г. на директора на ОУ

Училищен план – прием за учебната 2020-2021 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Заповед № 711/24.03.2020 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре за реда за приемане на ученици в първи клас и преместване на ученици в пети клас за учебната 2020 / 2021 година.

Образци на документи:

  1. Заявление за записване на деца в ПГ;
  2. Заявление за записване на ученици в първи клас;
  3. Заявление за записване в целодневна форма на обучение;
  4. Заявление за записване на час по спортни дейности.

 

Бюджет 2020 г.

Отчет за първо тримесечие 01.01-31.03.2020 г.

Отчет за второ тримесечие 01.01-30.06.2020 г.

Отчет за трето тримесечие 01.01-30.09.2020 г.

Отчет за четвърто тримесечие 01.01-31.12.2020 г.


Бюджет 2019 г.


График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. – в задължителна училищна възраст – Заповед и График 


 

Училищен план прием за учебната 2018-2019 г. на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Ред за приемане на ученици за първи клас за учебната 2018-2019 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

Ред за приемане на ученици за пети клас за учебната 2018-2019 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик


Бюджет 2018г.


 

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. – ноемврийска сесия – Заповед и График 

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Инструктаж относно задължителното консултиране и начина на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент

Информация за доставчиците на социални услуги за деца


Бюджет 2017г.


Училищен план-прием на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре  за учебната 2017/2018 г.


06.10.2016г.

Обществен съвет на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик – Покана


 

Бюджет 2016г. 

Ред за приемане на учениците в първи клас през учебната 2016/2017г.

Бюджет 2015 тук
Ред за приемане на ученици в първи клас през учебната 2015/2016г.