Wait when page loaded

За училището

156 години училище в с. Мало Конаре

 

Училището е съдба, която очертава целия път на развитие на човека. То разкрива светове, създава ситуации, учи да ценим приятелството и оформя бъдещето, за което мечтаем.

Днес качественото образование се обуславя както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-техническа база, съвременните компютърни и информационни технологии, така и от способността на учителя да превръща учениците в свои партньори, които вече не са обекти, а са субекти на учебно-възпитателния процес.

Новите умения на учителите отговарят на предизвикателството на социалното и културното многообразие в класната стая и създават равни възможности за всички.

Извънкласните и извънучилищните дейности са свързани с интересите и възможностите на учениците и подпомагат развитието на силните страни на личността.

Иновациите в обучението помагат на подрастващите да учат успешно, да носят отговорност и да се усъвършенстват. С компютърното обучение се осигурява развитие на мисленето, на творческите способности у учениците, а мултимедията е чудесно средство, което буди вниманието, поражда интереси, активизира интелекта.

В ОУ „Св. св, Кирил и Методий“, с. Мало Конаре се обучават 170 ученици в 7 паралелки и 1 подготвителна група. Тук работят 22 висококвалифицирани и доказали професионализма си педагози. Непедагогическият персонал е от петима служители и двама образователни медиатори, назначени по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници и по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното обраование“. Ръководството на училището в лицето на г-жа Славка Апостолова-директор координира, подпомага и подобрява връзката институция – учител – ученик – родител.

Всеки един от нас използва индивидуален подход към всяко дете съобразно неговите способности, намира баланса между традиционните и иновативните методи и форми на преподаване. Защото нашата професия е колкото трудна и изискваща пълно себеотдаване, толкова и удовлетворяваща, защото значимите успехи са не лесните, а трудно постигнатите.

Това е нашето училище, а децата са най-голямото богатство на България – те са нашата вяра, надежда и любов и затова те са най-добрата инвестиция. Ето защо не спираме да ги обучаваме, възпитаваме, насърчаваме, подкрепяме и учим, за да създадем достойни хора, знаещи и можещи, които със самочувствието на европейци ще опознават и преоткриват света.

Това е нашето училище!

Това е нашата територия!

А каква ще бъде тя – зависи от нас самите!

 

История

Рождената година на училищното дело в селото е 1867г. За училищна сграда е ползвана църквата, в западната част на която има три килии. Пръв учител е бил поп Тошо (Атанас) от Доганово. Учело се е наустник псалтир, четене, писало се на пясък. Преди  Априлското въстание и в годините след Освобождението учител е Атанас поп Пенчев от Татар Пазарджик.

scan0001След Освобождението обучението се е водило по частни къщи. Около 1879г.е построена училищна сграда от три класни стаи. Сградата  е построена от дарение на Калофер Натов, затова и носи името Калоферовото училище. През 1922г.се открива и прогимназия. Сградата е взета за съвет и обучението преминава в къщите. На трети октомври 1926г. става тържествeно освещаване на училището. Същият ден за пръв път в същия документ се споменава за името на училището “Св.Кирил и Методий“.

Броят на учащите се движи около 500 деца, когато се разпределят в паралелки по 40 деца. Началото на учебната година започва през септември, като в началото на октомври 5 дни
се определят за гроздоберна ваканция в помощ на родителите. Задължително се провеждат трудови дни за почистване и озеленяване на училището.

Благодарение на родители и ученици през 1967-68г. училищната сграда е реконструирана, а 5 год. по-късно е открито и централно парно отопление.  Гордост за училището ни е откритата секция по волейбол, която печели многократно състезания. Училището сформира своя група по автентичен фолклор, която е лауреат на събора в Копривщица.

scan0021 scan0013 scan0004