Wait when page loaded

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 26.03.2024 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 11.09.2023 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 21.03.2023 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 20.12.2022 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 09.09.2022 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 24.03.2022 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 10.09.2021 г.

Протокол от заседание на обществен съвет – 29.03.2021 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък  – 08.09.2020 г.

Протокол от заседание на обществен съвет – 27.03.2020 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 03.07.2019 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 26.03.2019 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 27.12.2018 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 10.09.2018г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 02.08.2018г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 09.03.2018 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 14.02.2018 г.

Протокол от заседание на обществен съвет и присъствен списък – 01.09.2017 г.

15.03.2017г.

Протокол от заседание на Обществения съвет от 15.03.2017 г.

21.11.2016г.

Протокол от проведена среща с родителите, участвали в учредяването на Обществен съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре

Присъствен списък на родителите, участвали в учредяването на Обществен съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре

Представител на общинска администрация в Обществения съвет

Заповед за броя на членовете на Обществения съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре.

06.10.2016г.

Обществен съвет на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Мало Конаре, общ. Пазарджик – Покана