Wait when page loaded

Контакти

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

ул. „Дванадесета” №1

ousmalokonare@abv.bg

тел. 03513/2243 – Маргарита Лазарова (счетоводител)

0885711782 – Славка Апостолова (директор)