Wait when page loaded

GOOD START FOR YOUR CHILD THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENTROLL YOUR CHILD LERN WITH FUN FOR YOUR KIDS CONTACT US READ MORE BEST EDUCATION FOR YOUR KIDS THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENROLL YOUR CHILD

НЕ СИ САМ – Национална телефонна линия за деца 116 111

Държавната агенция за закрила на детето създаде нова визия на официалния сайт на Националната телефонна линия за деца 116 111.

На https://www.116111.bg/ вече е достъпна новата интернет страница, в която за потребителите са разработени редица нови функции. Обновения уеб портал на горещия телефон за подкрепа на деца е разработен на достъпен и разбираем език, написан като за приятел на дете. Сред новите функции, които предлага страницата е и адаптираната му версия за мобилни устройства.

Потребителите на сайта ще открият информация, обединена в темите: „Здраве и безопасност“, „Емоции и чувства“, „Връзки и отношения“, „Насилие и тормоз“„Моите права“, „Кризи в семейството“, „Родителство след раздяла“, „Възможности за подкрепа“ и др., насочени към децата и родителите. Достъпни са и методически стъпки, препоръки, и предложения за професионалистите, работещи с деца: „Подкрепа за деца в риск“, „Кризисна интервенция“ и др.

През мобилното приложение на сайта вече има и бърза връзка с Националната система 112 на МВР за спешни обаждания при необходимост от медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. С това екипа на ДАЗД и разработчиците на уеб портала гарантират бърза връзка със спешния телефон, която да предоставя и незабавна подкрепа.