Wait when page loaded

GOOD START FOR YOUR CHILD THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENTROLL YOUR CHILD LERN WITH FUN FOR YOUR KIDS CONTACT US READ MORE BEST EDUCATION FOR YOUR KIDS THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENROLL YOUR CHILD

Обмяна на опит с ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Долно Езерово

Колективът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Мало Конаре проведе своя заключителен педагогически съвет за учебната 2022/2023 година в една по – различна обстановка. Наши любезни домакини бяха учителите от иновативното основно училище „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово, град Бургас. Запознахме се с техните учебни кабинети и начини на преподаване. Обещахме си взаимопомощ за бъдещи проекти. Благодарим, скъпи колеги!

Може да бъде изображение с 10 души

 

Може да бъде изображение с 12 души

Може да бъде изображение с 2 души

Може да бъде изображение с 3 души и болница

Може да бъде изображение с 6 души, акордеон и дирндъл

Може да бъде изображение с 7 души, дете и хора, които учат

Може да бъде изображение с 6 души и хора, които учат

Може да бъде изображение с 8 души и дете

Може да бъде изображение с 3 души, дете, хора, които учат и маса

Може да бъде изображение с 8 души, хора, които учат и маса

 

 

Може да бъде изображение с текстово съобщение

Може да бъде изображение с текстово съобщение