Wait when page loaded

GOOD START FOR YOUR CHILD THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENTROLL YOUR CHILD LERN WITH FUN FOR YOUR KIDS CONTACT US READ MORE BEST EDUCATION FOR YOUR KIDS THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENROLL YOUR CHILD

Обучение на тема „Виртуална и добавена реалност в образованието“ в Департамент КПРПС гр. Бургас

Педагогическите специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре присъстваха на първото обучение в новооткритата зала към ЦИОТ – „Виртуална и добавена реалност в образованието“ към Департамент КПРПС гр. Бургас на 10.07.2023 г.