Wait when page loaded

GOOD START FOR YOUR CHILD THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENTROLL YOUR CHILD LERN WITH FUN FOR YOUR KIDS CONTACT US READ MORE BEST EDUCATION FOR YOUR KIDS THANKS TO OUR PRIMARY SCHOOL ENROLL YOUR CHILD

VII – ма Национална конференция на младите педагогически специалисти

          

Отлично представяне на Катрин Божкова – учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап в VII-ма Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“- 4,5,6.07.2022 г., която се проведе в с. Арбанаси. Организатори на конференцията ОУ „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново.

Представяне на ОУ,,Св.св.Кирил и Методий“,с. Мало Конаре: Постигнатите резултати на учениците от 6 клас през учебната 2021/2022 г. с класен ръководител: г-жа Катрин Божкова и г-н Николай Лазаров – учител в целодневна организация.

Мотивацията, която получихме от всички млади (по години и душа) колеги, от всички преподаватели и участници в събитието е уникална, зареждаща и съм сигурна, че след тези три дни, няма човек, който да е присъствал и да не се чувства по-богат откъм емоции и идеи!