Wait when page loaded

Съобщение до учители, ученици и родители

Уважаеми учители, ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомявам, че от 16.03.2020 г. учебни занятия ще се провеждат дистанционно / в домашна обстановка/ и/или чрез предоставяне на материали на хартиен носител.

От понеделник 16.03.2020 г. за всеки ученик, включен в група за дистанционно обучение, създадена от класния ръководител или учителя по предмет, следва стриктно указанията им, които ще бъдат подавани за съответния ден по дадения предмет в дадения клас.

При невъзможност на осъществяване на дистанционно обучение, родителят ще получи указания от съответния учител и ще получава материали на хартиен носител с указания за изпълнение на поставените задачи. Ако семейството няма възможност за работа с компютър, връзката ще се осъществява по телефон.

Съобщенията ще бъдат качвани на сайта на училището, в групата  на съответния ученик или ще бъдат предавани по телефон .

 

Славка Апостолова

Директор на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”

с.Мало Конаре, общ. Пазарджик